Elke vraagstelling is anders, daarom begint een adviestraject met het bespreken van wensen en mogelijkheden

Vanzelfsprekend stem ik mijn werkwijze af op uw organisatie; in grote lijnen gebeurt dat volgens onderstaand patroon:

  • In een startgesprek stellen we samen zo concreet mogelijk de vraag vast. Dat gebeurt meestal aan de hand van een mindmap om invalshoeken en praktische zaken helder te krijgen.
  • Op basis van de uitkomsten volgen acties, waarbij ik alle betrokken partijen actief om inbreng vraag.
  • Voor de uitvoering van de acties reik ik zowel kennis als standaarddocumenten en -formats aan (contracten, uitvraagdocumenten, processchema’s, prijzenlijsten). U en uw (inkoop)team kunnen bovendien op mijn ondersteuning rekenen bij de uitwerking van acties. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een UAV-gc contract, een prestatie-inkoop uitvraag, een inkoopbeleidsnota of een RGS-traject.

In de bouw- en woningbranche werken veel mensen met een specifieke technische opleiding. Bij de nieuwe instroom zitten veel breed opgeleide jongeren met beperkte praktijkervaring. Hierdoor kan het gebeuren dat uw organisatie nog bepaalde kennis en/of expertise mist. Dankzij mijn ruime ervaring in en kennis van zowel bouwen en onderhoud als het organiseren daarvan naar markpartijen kan ik uw team ondersteunen om beoogde doelen te halen. Coaching en het overdragen van kennis naar uw medewerkers versterken uw interne organisatie structureel.