Meehelpen aan de missie

Als specialist in prestatiegerichte inkoop help ik grote en middelgrote woningcorporaties om doelen te bereiken in renovatie en onderhoud. Het op elkaar aan laten sluiten van organisatie, financiën en bouwtechniek om de sociaal-maatschappelijke missie te realiseren blijft mateloos interessant. Zeker in deze turbulente tijden.

Verduurzamen van de voorraad

Verduurzamen van de voorraad staat centraal bij veel projecten. Zo renoveerde Woonbedrijf in Eindhoven honderden Airey-woningen, waarbij de bewoners dit met gemiddeld een 8 waardeerden. Voor De Key en Woonzorg Nederland heb ik hecht co-makership met een poule van aannemers opgezet, waardoor expertise uit de markt optimaal ingezet wordt.

Resultaat

Sytze van der Veen

Sytze van der Veen

Het resultaat? Evenwichtige en voorspelbare uitgaven, forse besparingen en minder capaciteitsbeslag op eigen mensen. En betere regie terwijl er meer verantwoording bij de aannemers komt te liggen. Meer weten?

Kennis & Cases

Case

RGS-traject met meerjarig onderhoud

Schilderwerken en aanpalend onderhoud worden meer en meer als RGS-traject toegepast. Hiermee kan een woningcorporatie vechtcontracten voorkomen, alsook een veelvoud aan repeterende inkooptrajecten met hoge wervingskosten, en doublures in het proces. RGS leidt bovendien tot een stabiele, beheersbare prijsstelling. Het terugtreden van een corporatie naar een meer regisserende rol vraagt wel om een prestatiegerichte samenwerking …

Kennis

Dagelijks onderhoud

Voor een middelgrote woningcorporatie in Flevoland heeft Van der Veen Consult een ketensamenwerking voor dagelijks onderhoud ontwikkeld en gecontracteerd. De vraagstelling was processen te vereenvoudigen, de klanttevredenheid te verbeteren en gerichter te sturen op KPI’s.  Samen met het team Dagelijks onderhoud zijn knelpunten geïnventariseerd en projectdoelen geformuleerd voor een nieuwe samenwerking. Vervolgens resulteerde een marktanalyse …

Downloads

Onderhoud Scan Tool

Scan uw
onderhoudssituatie

Vraagspecificatie UAV-GC

Mijn oplossingsvrije vraagspecificatie,
maak er gebruik van!

Column

Versnellen door regisseren

De woningnood is hoog en dat blijft voorlopig zo. De politiek roept steeds luider om meer woningen. Corporaties willen wel graag bouwen, maar lopen tegen muren aan. Ze worden beknot door complexe regelgeving of missen de financiële slagkracht vanwege de extra belasting op hun vermogen. Ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad komt slechts mondjesmaat …

De echte inkoper komt nu bovendrijven

Voor woningcorporaties heeft de aantrekkende economie een behoorlijke schaduwzijde. Aannemers en andere marktpartijen hebben namelijk hun handen vol aan de toestroom van opdrachten. De etalage van het makelaarskantoor waar ik geregeld langskom, barst uit zijn voegen met objecten waar ‘Verkocht’ op staat. Jarenlang was daar hetzelfde rijtje huizen met ‘Te Koop’ te zien. Nu is …