Kennis & Cases

Case

Winst voor Woonstichting De Key

Om beter te kunnen sturen op tijd, geld en kwaliteit heeft Woonstichting De Key de inzet van kennis en capaciteit uit de markt opnieuw vormgegeven. Samen met een projectgroep van De Key ontwikkelden wij een multidisciplinaire pool van co-makers. Duurzaam onderhoud van ruim 33.000 verhuureenheden is nu doeltreffender en beter beheersbaar dan ooit te voren. …

Kennis

De bouwer toont aan

Het UAV-GC contract is onmisbaar om oplossingsvrij te kunnen specificeren. Met name bij verduurzaming, renovatie en nieuwbouw wordt dit als de ideale oplossing gezien. Immers, niet het ‘hoe’, maar het ‘wat’ is voor de klant van belang.  Maar hoe werkt dat precies? Het nieuwe contracteren verlegt de verantwoordelijkheid voor het praktische werk van de opdrachtgever …

Kennis

Download het UAV-GC model

Het model voor de UAV-GC 2005 vraagspecificatie helpt om gestructureerd oplossingsvrij aan te besteden. VanderVeenConsult heeft dit model bij meerdere projecten succesvol ingezet. Download hier het model voor de UAV-GC vraagspecificatie.

verbouwing
Case

Regierol dak-onderhoud voor De Key

Woonstichting De Key beheert en ontwikkelt zo’n 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. Door middel van een raamovereenkomst met drie toeleveranciers voert De Key doelgericht regie over vooraf gespecificeerde onderhoudsactiviteiten tegen vaste tarieven. De overeenkomst betreft een vijfjarencontract voor ca. 22.600 verhuureenheden en ca. 470.000 m2 dakoppervlak. Risicobeheersing  De uitdaging in dak-onderhoud is het …

Case

Verduurzaming Airey-woningen bij Woonbedrijf

Vanuit haar duurzaamheidsstrategie besloot Woonbedrijf om 226 Airey-woningen in Eindhoven te renoveren. De naoorlogse rijwoningen hadden een slechte energetische kwaliteit en er was onderhoud nodig. Op basis van  bewonerswensen werden er keuzepakketten samengesteld. Door zowel het ontwerp als de realisatie bij de opdrachtnemer te leggen kreeg Woonbedrijf de beste oplossing tegen de beste prijs, terwijl …