Advies en implementatie

Met 30 jaar ervaring in advies en implementatie van onderhoudsmanagement ondersteun ik woningcorporaties over de volledige onderhoudscyclus. Van inkoopcontracten en interne en externe samenwerking tot kennisoverdracht en het begeleiden van de praktische uitvoering van contracten. Ik beweeg mij in alle lagen van de organisatie, aangezien de functie als interface tussen werkvloer en management een bewezen succesfactor voor projecten is.

Duurzame relatie

Om de waan van de dag de baas te blijven, is aansluiting van jaarplannen op de meerjarenbegroting essentieel. Door de nauwe samenwerking en het samen sturen op resultaten ontstaat vaak een duurzame relatie tussen VanderVeenConsult en opdrachtgevers. De opgebouwde kennis en de vertrouwensrelatie worden hierdoor optimaal benut voor maatwerk in onderhoudsmanagement.
Vanderveen consult

Meer weten over direct inzetbare diensten?

Neem contact op

Modulair inzetbaar

Binnen de onderhoudscyclus is VanderVeenConsult overkoepelend én modulair inzetbaar. De onderhoudscyclus start vanuit het actualiseren van het meerjarenplan, waaruit dan de jaarbegroting volgt. Na beslissing door bestuur worden clusters en inkoopplannen opgesteld.

Het voorbereiden, aanbesteden en contracteren is een fase waar ik de laatste jaren regelmatig op projectbasis voor word ingezet. Hierna volgen de realisatie en de contractbeheersing. Tot slot leiden evaluaties en verbeteringen weer tot de inzet van een nieuwe onderhoudscyclus. Meer precieze details licht ik graag toe in een persoonlijk onderhoud.