Case

Verduurzaming Airey-woningen bij Woonbedrijf

Vanuit haar duurzaamheidsstrategie besloot Woonbedrijf om 226 Airey-woningen in Eindhoven te renoveren. De naoorlogse rijwoningen hadden een slechte energetische kwaliteit en er was onderhoud nodig. Op basis van  bewonerswensen werden er keuzepakketten samengesteld. Door zowel het ontwerp als de realisatie bij de opdrachtnemer te leggen kreeg Woonbedrijf de beste oplossing tegen de beste prijs, terwijl de klanten dit met gemiddeld een 8 waardeerden.

Oplossingsvrije vraag

Het complex Airey-woningen dateert uit 1956 en werd met industriële bouwmethoden gerealiseerd om snel aan de grote woningbehoefte te voldoen. De kwaliteit is sober, maar doelmatig. Hierdoor beantwoordden deze woningen niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat deze woningen tot de ijzeren voorraad van Woonbedrijf behoren en zij de Airey-wijk als cultureel erfgoed wilde behouden, zocht Woonbedrijf naar een duurzame oplossing. Door met een oplossingsvrije vraagspecificatie te komen, kon Woonbedrijf optimaal gebruik maken van kennis en competentie in de markt voor dit complexe vraagstuk. 

Keuzepakketten

Van alle woningen werden de daken geïsoleerd, de dakbedekking vervangen, de gevels gereinigd en het voegwerk hersteld. Op basis van de wensen van de bewoners heeft Woonbedrijf  keuzepakketten samengesteld waarbij de bewoners kunnen kiezen voor extra comfort tegen een huurverhoging. Zij kunnen ook zelf kiezen voor het moment waarop deze verbeteringen worden uitgevoerd. 

 

De aanpak

De uitdaging voor Woonbedrijf was van een inspanningsgerichte inkoop, waarbij de oplossing volledig bepaald is, naar een oplossingsvrije vraagspecificatie te komen. VanderVeenConsult werd ingezet om dit vanuit de kennis van prestatiegerichte inkoop te begeleiden. Als eerste stap werden, samen met de projectleiders, concrete projectdoelen vastgesteld. Daarop volgden brainstormsessies met interne stakeholders om deze doelen specifiek en meetbaar te maken en er hiërarchie in aan te brengen. Dit proces van structuren dwingt tot keuzes maken en de consequenties scherp krijgen. Toen de scope en de eisen eenmaal helder waren, kon VanderVeen dit in overleg met het projectteam van Woonbedrijf vertalen in een doelgerichte vraagspecificatie.

De resultaten

Belangrijk bij prestatiecontracten is dat de opdrachtnemer moet aantonen dat aan de eisen is voldaan. De begeleiding van VanderVeen omvatte daarom ook het ondersteunen van de aannemer in het aantoonbaar maken van resultaten. Voordelen voor Woonbedrijf: 

  • Realisatie binnen planning en binnen budget
  • Meer klanten die voor de energetische pakketten kozen
  • Forse kostenbesparingen
  • Hoge klanttevredenheid

De huurders gaven via de Klanttevredenheidsmonitor van Woonbedrijf een score van gemiddeld een 8 voor klanttevredenheid. Voor een periode van 7 jaar blijft de aannemer verbonden voor het naleveren van klantpakketten en de Airey-wijk is klaar voor een duurzame toekomst!

Case

Winst voor Woonstichting De Key

Om beter te kunnen sturen op tijd, geld en kwaliteit heeft Woonstichting De Key de inzet van kennis en capaciteit uit de markt opnieuw vormgegeven. Samen met een projectgroep van De Key ontwikkelden wij een multidisciplinaire pool van co-makers. Duurzaam onderhoud van ruim 33.000 verhuureenheden is nu doeltreffender en beter beheersbaar dan ooit te voren. …

Kennis

De bouwer toont aan

Het UAV-GC contract is onmisbaar om oplossingsvrij te kunnen specificeren. Met name bij verduurzaming, renovatie en nieuwbouw wordt dit als de ideale oplossing gezien. Immers, niet het ‘hoe’, maar het ‘wat’ is voor de klant van belang.  Maar hoe werkt dat precies? Het nieuwe contracteren verlegt de verantwoordelijkheid voor het praktische werk van de opdrachtgever …

Kennis

Download het UAV-GC model

Het model voor de UAV-GC 2005 vraagspecificatie helpt om gestructureerd oplossingsvrij aan te besteden. VanderVeenConsult heeft dit model bij meerdere projecten succesvol ingezet. Download hier het model voor de UAV-GC vraagspecificatie.