Case

RGS-traject met meerjarig onderhoud

Schilderwerken en aanpalend onderhoud worden meer en meer als RGS-traject toegepast. Hiermee kan een woningcorporatie vechtcontracten voorkomen, alsook een veelvoud aan repeterende inkooptrajecten met hoge wervingskosten, en doublures in het proces. RGS leidt bovendien tot een stabiele, beheersbare prijsstelling.

Het terugtreden van een corporatie naar een meer regisserende rol vraagt wel om een prestatiegerichte samenwerking met competente, gecommitteerde en stabiele bedrijven, oftewel co-makers. De huidige trend is dat gevelonderhoud steeds vaker als ‘contractonderhoud’ wordt gezien in plaats van ‘planmatig onderhoud’. Vooral wanneer er al ervaring is met RGS. Dat maakt de weg vrij om ook het meerjarig onderhoud op die manier te organiseren. Want – zoals iedere onderhoudsdeskundige weet – echt besparen doe je door de onderhoudscyclus verantwoord te verlengen. En dat lukt het beste met co-maker(s): bedrijven waarmee u langjarig volledig transparant wilt samenwerken, omdat zij zich betrouwbare, betrokken partners hebben getoond.

Kennis

Dagelijks onderhoud

Voor een middelgrote woningcorporatie in Flevoland heeft Van der Veen Consult een ketensamenwerking voor dagelijks onderhoud ontwikkeld en gecontracteerd. De vraagstelling was processen te vereenvoudigen, de klanttevredenheid te verbeteren en gerichter te sturen op KPI’s.  Samen met het team Dagelijks onderhoud zijn knelpunten geïnventariseerd en projectdoelen geformuleerd voor een nieuwe samenwerking. Vervolgens resulteerde een marktanalyse …

Case

Winst voor Woonstichting De Key

Om beter te kunnen sturen op tijd, geld en kwaliteit heeft Woonstichting De Key de inzet van kennis en capaciteit uit de markt opnieuw vormgegeven. Samen met een projectgroep van De Key ontwikkelden wij een multidisciplinaire pool van co-makers. Duurzaam onderhoud van ruim 33.000 verhuureenheden is nu doeltreffender en beter beheersbaar dan ooit te voren. …