verbouwing
Columns

Het blijft mensenwerk

Ogenschijnlijk gaat het bij onderhoud en renovatie om techniek, normen en specificaties. Doe daar nog een schep regelgeving en marktwerking bovenop en je hebt al snel een waslijst aan meetbare factoren die we willen kunnen afvinken. Toch is de rode draad door de vele projecten die ik gedaan heb dat het echt de mensen zijn die het verschil maken. Vitale thema’s als duurzaamheid – zowel economisch als milieutechnisch – en kostenreductie hebben impact op de organisatie, maar ook op die van de toeleveranciers. De benutting van ieders kennis en kunde vanaf elke plek in het proces leidt tot de optelsom die we resultaat noemen. 

Verbinding leggen

Het mooie aan het werk dat ik mag doen is dan ook verbinding leggen. Tussen directie en uitvoerende lagen, tussen beleid en bouwkeet. Maar ook tussen ketenpartners die samen bijdragen aan het resultaat voor de woningcorporatie. Vanuit kennis en wederzijds respect elkaar scherp houden, daar gaat het om. Als je mensen niet meeneemt en belangen niet onderkent, gaat geen enkel document het resultaat leveren dat je nastreeft. Iedere keuze heeft een consequentie. Mijn taak is dat scherp in beeld te houden en te helpen de juiste keuzes te maken, zodat uiteindelijk woonwijken en bewoners er beter van worden. Mensenwerk dus.

Eerdere columns

Versnellen door regisseren

De woningnood is hoog en dat blijft voorlopig zo. De politiek roept steeds luider om meer woningen. Corporaties willen wel graag bouwen, maar lopen tegen muren aan. Ze worden beknot door complexe regelgeving of missen de financiële slagkracht vanwege de extra belasting op hun vermogen. Ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad komt slechts mondjesmaat …

De echte inkoper komt nu bovendrijven

Voor woningcorporaties heeft de aantrekkende economie een behoorlijke schaduwzijde. Aannemers en andere marktpartijen hebben namelijk hun handen vol aan de toestroom van opdrachten. De etalage van het makelaarskantoor waar ik geregeld langskom, barst uit zijn voegen met objecten waar ‘Verkocht’ op staat. Jarenlang was daar hetzelfde rijtje huizen met ‘Te Koop’ te zien. Nu is …