Kennis

De bouwer toont aan

Het UAV-GC contract is onmisbaar om oplossingsvrij te kunnen specificeren. Met name bij verduurzaming, renovatie en nieuwbouw wordt dit als de ideale oplossing gezien. Immers, niet het ‘hoe’, maar het ‘wat’ is voor de klant van belang. 

Maar hoe werkt dat precies? Het nieuwe contracteren verlegt de verantwoordelijkheid voor het praktische werk van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. De opdrachtgever formuleert zijn vraagstelling, de opdrachtnemer bedenkt en realiseert de oplossing. Dat vergt een andere manier van aansturen. In plaats van werken aan een dik programma van eisen, richten we ons vooral op het faciliteren van de best presterende aanbieder. Toetsing en acceptatie gebeurt nu vanuit het principe: “De bouwer toont aan.” Als woningcorporatie kun je hierdoor een sterke regierol nemen.

Voordelen

VanderVeenConsult heeft al veel UAV-GC projecten begeleid. Deze nieuwe manier van contracteren richt zich op vastgoedwaarde, klantwaarde en vooral ook op de aanspreekbaarheid van marktpartijen. Door de bouwer volgens duidelijke afspraken te laten aantonen dat hij voldoet aan zijn eigen plan, komen risico’s te liggen waar ze ook te beheersen zijn. Voordelen voor u als woningcorporatie zijn: 

  • Meer regie, lagere werkdruk
  • Betere risicobeheersing
  • Kortere time to market
  • Lagere ontwikkel- en voorbereidingskosten
  • Optimale inzet van expertise en kunde van opdrachtnemers 
Case

RGS-traject met meerjarig onderhoud

Schilderwerken en aanpalend onderhoud worden meer en meer als RGS-traject toegepast. Hiermee kan een woningcorporatie vechtcontracten voorkomen, alsook een veelvoud aan repeterende inkooptrajecten met hoge wervingskosten, en doublures in het proces. RGS leidt bovendien tot een stabiele, beheersbare prijsstelling. Het terugtreden van een corporatie naar een meer regisserende rol vraagt wel om een prestatiegerichte samenwerking …

Kennis

Dagelijks onderhoud

Voor een middelgrote woningcorporatie in Flevoland heeft Van der Veen Consult een ketensamenwerking voor dagelijks onderhoud ontwikkeld en gecontracteerd. De vraagstelling was processen te vereenvoudigen, de klanttevredenheid te verbeteren en gerichter te sturen op KPI’s.  Samen met het team Dagelijks onderhoud zijn knelpunten geïnventariseerd en projectdoelen geformuleerd voor een nieuwe samenwerking. Vervolgens resulteerde een marktanalyse …

Case

Winst voor Woonstichting De Key

Om beter te kunnen sturen op tijd, geld en kwaliteit heeft Woonstichting De Key de inzet van kennis en capaciteit uit de markt opnieuw vormgegeven. Samen met een projectgroep van De Key ontwikkelden wij een multidisciplinaire pool van co-makers. Duurzaam onderhoud van ruim 33.000 verhuureenheden is nu doeltreffender en beter beheersbaar dan ooit te voren. …