Kennis

De bouwer toont aan

Het UAV-GC contract is onmisbaar om oplossingsvrij te kunnen specificeren. Met name bij verduurzaming, renovatie en nieuwbouw wordt dit als de ideale oplossing gezien. Immers, niet het ‘hoe’, maar het ‘wat’ is voor de klant van belang. 

Maar hoe werkt dat precies? Het nieuwe contracteren verlegt de verantwoordelijkheid voor het praktische werk van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. De opdrachtgever formuleert zijn vraagstelling, de opdrachtnemer bedenkt en realiseert de oplossing. Dat vergt een andere manier van aansturen. In plaats van werken aan een dik programma van eisen, richten we ons vooral op het faciliteren van de best presterende aanbieder. Toetsing en acceptatie gebeurt nu vanuit het principe: “De bouwer toont aan.” Als woningcorporatie kun je hierdoor een sterke regierol nemen.

Voordelen

VanderVeenConsult heeft al veel UAV-GC projecten begeleid. Deze nieuwe manier van contracteren richt zich op vastgoedwaarde, klantwaarde en vooral ook op de aanspreekbaarheid van marktpartijen. Door de bouwer volgens duidelijke afspraken te laten aantonen dat hij voldoet aan zijn eigen plan, komen risico’s te liggen waar ze ook te beheersen zijn. Voordelen voor u als woningcorporatie zijn: 

  • Meer regie, lagere werkdruk
  • Betere risicobeheersing
  • Kortere time to market
  • Lagere ontwikkel- en voorbereidingskosten
  • Optimale inzet van expertise en kunde van opdrachtnemers 
Case

Winst voor Woonstichting De Key

Om beter te kunnen sturen op tijd, geld en kwaliteit heeft Woonstichting De Key de inzet van kennis en capaciteit uit de markt opnieuw vormgegeven. Samen met een projectgroep van De Key ontwikkelden wij een multidisciplinaire pool van co-makers. Duurzaam onderhoud van ruim 33.000 verhuureenheden is nu doeltreffender en beter beheersbaar dan ooit te voren. …

Kennis

Download het UAV-GC model

Het model voor de UAV-GC 2005 vraagspecificatie helpt om gestructureerd oplossingsvrij aan te besteden. VanderVeenConsult heeft dit model bij meerdere projecten succesvol ingezet. Download hier het model voor de UAV-GC vraagspecificatie.