Kennis

Dagelijks onderhoud

Voor een middelgrote woningcorporatie in Flevoland heeft Van der Veen Consult een ketensamenwerking voor dagelijks onderhoud ontwikkeld en gecontracteerd. De vraagstelling was processen te vereenvoudigen, de klanttevredenheid te verbeteren en gerichter te sturen op KPI’s.  Samen met het team Dagelijks onderhoud zijn knelpunten geïnventariseerd en projectdoelen geformuleerd voor een nieuwe samenwerking. Vervolgens resulteerde een marktanalyse in een prestatie-inkooptraject. Hiervoor zijn marktpartijen uitgedaagd met een oplossing te komen voor het behalen van de projectdoelen waarbij de prijs en kwaliteit in balans zouden zijn. De kwaliteitscomponent gaf in dit traject de doorslag, omdat de prijzen in de markt redelijk uitgekristalliseerd zijn en met name de service- en organisatiegraad van een onderhoudsbedrijf het verschil maken. Na de concretiseringsfase met twee partijen is de samenwerking gestart en waren de noodzakelijke processen in no time ingeregeld. In vervolg hierop worden regelmatig sessies gehouden om het proces onder te loep te nemen en zo de service blijvend te verbeteren.

Case

RGS-traject met meerjarig onderhoud

Schilderwerken en aanpalend onderhoud worden meer en meer als RGS-traject toegepast. Hiermee kan een woningcorporatie vechtcontracten voorkomen, alsook een veelvoud aan repeterende inkooptrajecten met hoge wervingskosten, en doublures in het proces. RGS leidt bovendien tot een stabiele, beheersbare prijsstelling. Het terugtreden van een corporatie naar een meer regisserende rol vraagt wel om een prestatiegerichte samenwerking …

Case

Winst voor Woonstichting De Key

Om beter te kunnen sturen op tijd, geld en kwaliteit heeft Woonstichting De Key de inzet van kennis en capaciteit uit de markt opnieuw vormgegeven. Samen met een projectgroep van De Key ontwikkelden wij een multidisciplinaire pool van co-makers. Duurzaam onderhoud van ruim 33.000 verhuureenheden is nu doeltreffender en beter beheersbaar dan ooit te voren. …