Kennis

Dagelijks onderhoud

Voor een middelgrote woningcorporatie in Flevoland heeft Van der Veen Consult een ketensamenwerking voor dagelijks onderhoud ontwikkeld en gecontracteerd. De vraagstelling was processen te vereenvoudigen, de klanttevredenheid te verbeteren en gerichter te sturen op KPI’s.  Samen met het team Dagelijks onderhoud zijn knelpunten geïnventariseerd en projectdoelen geformuleerd voor een nieuwe samenwerking. Vervolgens resulteerde een marktanalyse in een prestatie-inkooptraject. Hiervoor zijn marktpartijen uitgedaagd met een oplossing te komen voor het behalen van de projectdoelen waarbij de prijs en kwaliteit in balans zouden zijn. De kwaliteitscomponent gaf in dit traject de doorslag, omdat de prijzen in de markt redelijk uitgekristalliseerd zijn en met name de service- en organisatiegraad van een onderhoudsbedrijf het verschil maken. Na de concretiseringsfase met twee partijen is de samenwerking gestart en waren de noodzakelijke processen in no time ingeregeld. In vervolg hierop worden regelmatig sessies gehouden om het proces onder te loep te nemen en zo de service blijvend te verbeteren.

Columns

Versnellen door regisseren

De woningnood is hoog en dat blijft voorlopig zo. De politiek roept steeds luider om meer woningen. Corporaties willen wel graag bouwen, maar lopen tegen muren aan. Ze worden beknot door complexe regelgeving of missen de financiële slagkracht vanwege de extra belasting op hun vermogen. Ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad komt slechts mondjesmaat …

Columns

De echte inkoper komt nu bovendrijven

Voor woningcorporaties heeft de aantrekkende economie een behoorlijke schaduwzijde. Aannemers en andere marktpartijen hebben namelijk hun handen vol aan de toestroom van opdrachten. De etalage van het makelaarskantoor waar ik geregeld langskom, barst uit zijn voegen met objecten waar ‘Verkocht’ op staat. Jarenlang was daar hetzelfde rijtje huizen met ‘Te Koop’ te zien. Nu is …

verbouwing
Columns

Het blijft mensenwerk

Ogenschijnlijk gaat het bij onderhoud en renovatie om techniek, normen en specificaties. Doe daar nog een schep regelgeving en marktwerking bovenop en je hebt al snel een waslijst aan meetbare factoren die we willen kunnen afvinken. Toch is de rode draad door de vele projecten die ik gedaan heb dat het echt de mensen zijn …