Case

RGS-traject met meerjarig onderhoud

Schilderwerken en aanpalend onderhoud worden meer en meer als RGS-traject toegepast. Hiermee kan een woningcorporatie vechtcontracten voorkomen, alsook een veelvoud aan repeterende inkooptrajecten met hoge wervingskosten, en doublures in het proces. RGS leidt bovendien tot een stabiele, beheersbare prijsstelling.

Het terugtreden van een corporatie naar een meer regisserende rol vraagt wel om een prestatiegerichte samenwerking met competente, gecommitteerde en stabiele bedrijven, oftewel co-makers. De huidige trend is dat gevelonderhoud steeds vaker als ‘contractonderhoud’ wordt gezien in plaats van ‘planmatig onderhoud’. Vooral wanneer er al ervaring is met RGS. Dat maakt de weg vrij om ook het meerjarig onderhoud op die manier te organiseren. Want – zoals iedere onderhoudsdeskundige weet – echt besparen doe je door de onderhoudscyclus verantwoord te verlengen. En dat lukt het beste met co-maker(s): bedrijven waarmee u langjarig volledig transparant wilt samenwerken, omdat zij zich betrouwbare, betrokken partners hebben getoond.

Columns

Versnellen door regisseren

De woningnood is hoog en dat blijft voorlopig zo. De politiek roept steeds luider om meer woningen. Corporaties willen wel graag bouwen, maar lopen tegen muren aan. Ze worden beknot door complexe regelgeving of missen de financiële slagkracht vanwege de extra belasting op hun vermogen. Ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad komt slechts mondjesmaat …

Columns

De echte inkoper komt nu bovendrijven

Voor woningcorporaties heeft de aantrekkende economie een behoorlijke schaduwzijde. Aannemers en andere marktpartijen hebben namelijk hun handen vol aan de toestroom van opdrachten. De etalage van het makelaarskantoor waar ik geregeld langskom, barst uit zijn voegen met objecten waar ‘Verkocht’ op staat. Jarenlang was daar hetzelfde rijtje huizen met ‘Te Koop’ te zien. Nu is …

verbouwing
Columns

Het blijft mensenwerk

Ogenschijnlijk gaat het bij onderhoud en renovatie om techniek, normen en specificaties. Doe daar nog een schep regelgeving en marktwerking bovenop en je hebt al snel een waslijst aan meetbare factoren die we willen kunnen afvinken. Toch is de rode draad door de vele projecten die ik gedaan heb dat het echt de mensen zijn …